SOFFA ”Tranbo”

SOFFA ”Tranbo”
M= Ek. Sadelgjord i fårskinn. Tresits P= 30 000:– Tvåsits P= 25000:–